INTERNETGEBRUIKERS ZOEKEN GERICHT
NAAR U OF NAAR UW SECTOR.

UW BESTAANDE KLANTEN TEN DIENSTE ZIJN IS ENORM BELANGRIJK.
HET WERVEN VAN NIEUWE IS HET AL EVENZEER.

INHOUDELIJK

 1. Vooreerst zeggen we wie u bent …
 2. … en formuleren we onmiddellijk en kernachtig wat u doet en voor wie.
 3. We overlopen uw activiteiten, producten, merken, diensten in een heldere, bevattelijke taal geformuleerd en volgens een evident schema.
 4. Uw troeven worden opgesomd in volgorde van belangrijkheid. Doordat we voldoende hebben kennisgemaakt met u en uw onderneming of organisatie zijn we in staat uw daadwerkelijke pluspunten op subtiele wijze te formuleren in plaats van met holle slogans voor de dag te komen.
 5. Indien van toepassing geven we uw werkwijze aan.
 6. Idem wat betreft uw beschikbaarheid, openingstijden, vakanties, afwijkingen.
 7. Goed geformuleerde en authentieke suggesties, aanbevelingen, tips, ideeën zullen geïnteresseerden zeker bekijken. De inhoud brengen waar de gebruiker naar op zoek is, maakt dat uw site langer dan luttele seconden bekeken wordt.
 8. Eventuele acties, promoties, opendeurdagen, deelname aan beurzen of andere evenementen worden liefst tijdig en in het oog springend aangekondigd. De dag dat ze beëindigd zijn horen ze ook niet meer online te staan.
 9. We hebben dus de gebruiker al overtuigd van enkele van uw kwaliteiten en nodigen deze vervolgens uit contact te nemen per telefoon, mail of bezoek.
 10. Aanwezigheid op naam betekent dat uw bestaande klanten u vlot weten te vinden en is een vorm van klantgerichtheid. Een krachtige aanwezigheid op al uw trefwoorden geeft aan dat u via dit kanaal nieuwe klanten verwacht en daar is het ons om te doen. Onderschat onze capaciteiten niet en reserveer een voortreffelijk plaatsje onder de online zon.

VORMELIJK

 1. De presentatie is best logisch en overzichtelijk, mede in functie van het gemak en de gewoonten van de modale gebruiker. Hetzelfde geldt voor de navigatie. Goed opgebouwde sites kennen een hogere bezoekduur.
 2. De contactgegevens zijn gemakkelijk en best overal terug te vinden, ook in de resultatenlijst.
 3. Desktop en mobile vergen in meerdere opzichten een verschillende aanpak.
 4. Het geheel is liefst eigentijds, aantrekkelijk en zo homogeen mogelijk …
 5. … en conform uw huisstijl. Deze laatste verfrissen we in bepaalde gevallen.
 6. Kleuren, lettertype en –grootte worden zorgvuldig uitgekozen.
 7. Het gebruik van hoofdletters, onderstrepingen en sommige leestekens zoals ! wel afgewogen. Want overdaad schaadt.
 8. Structuur wordt voor de rest bekomen door teksten op te delen in paragrafen of alinea’s, lege regels tussen te voegen, marges te laten variëren, nummering aan te brengen. Onderscheid houden tussen essentie en bijzaak is aan de orde.
 9. Kwalitatieve foto’s en andere afbeeldingen zijn er ter ondersteuning of verduidelijking van de tekst, als sfeerschepping, om ideeën aan te reiken, als herkenning.
 10. Originaliteit in lay-out, combinaties en beelden kunnen een verschil maken voor zover ze geen afbreuk doen aan punt 1.

Bereken uw score op Google

Geef uw belangrijkste regio’s en activiteiten door en ontvang een gedetailleerd SEO-rapport. In dit rapport krijgt u per trefwoord de positie van uw website te zien in de resultatenlijst van Google.